Keňa – zdravotní středisko Itibo

Základní informace: Keňa (hlavní město Nairobi), rozloha 582 347 km2, počet obyvatel 45 010 000, jazyk angličtina, svahilština, kikuju, luhja, kamba.

Zajímavost: Podle historických archeologických nálezů je Keňa jednou
z nejstarších obydlených zemí na světě. Nejstarší záznamy o kmenovém společenství jsou tři tisíce let staré.

Keňa patří mezi 30 nejchudších zemí světa, více jak polovina lidí žije pod hranicí chudoby. V centrální Keni se postupně daří rozvíjet zdravotnictví a školství, ale na venkově, kde žije 75 % všech obyvatel, je situace odlišná. Lidé jsou zde odkázáni na nedostatečnou, někdy i zcela chybějící zdravotní péči. To má za následek například vysokou úmrtnost matek, nebo snadné šíření viru HIV. Přibližně 1,3 miliónů lidí v Keni žije s chorobou AIDS, z toho je 156 tisíc dětí. Mnoho pacientů umírá zbytečně i na choroby nebo úrazy, které jsou běžně léčitelné.

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) dlouhodobě podporuje rozvoj zdravotní péče ve venkovské oblasti Itibo. Místní obyvatelé se tu živí zejména sběrem a prodejem čajových lístků nebo banánů.

ADRA pod vedením manažera projektu Aleše Bárty od roku 2006 podporuje nemocnici v Itibu. Nemocnice je v rámci oblasti Nyamira jediným zdravotnickým zařízením, které nabízí zdravotní péči až pro 200 000 tisíc obyvatel z velmi širokého okolí. Během roku je ošetřeno přes 9 tisíc pacientů, porodů je asi 120 za rok (většinou matky rodí doma).

Původně zchátralé budovy nemocnice jsou nyní opraveny a moderně vybaveny. Najdeme zde dvě ambulance, operační sálek, pokoj pro pacienty, zubní ordinaci, porodní sál s místností pro příjem rodiček, sociální zázemí, sprchu a pokoj pro rodičky s pěti lůžky. Dokončuje se vybavení nového lůžkového pavilonu s JIP lůžky, operačním sálem a urgentním příjmem. Ve vybavení nemocnice je i ultrazvuk, příští rok se plánuje rentgenový přístroj.

Nemocnice funguje díky sbírkám a podpoře dárců a sponzorů, také lékaři zde pracují zadarmo.

Ambulance začíná v osm hodin ráno a končí v pět hodin odpoledne s přestávkou na oběd. Noční služba začíná od šesti večer. Služba se střídá po dvojicích. V každé misi je sedm až osm lékařů, včetně mediků. Kromě běžných úrazů a chorob jako jsou hypertenze, pneumonie, astma, nebo diabetes se tu lékaři setkávají i se zraněními, která jsou zůsobená praktikováním černé magie, nebo s případy domácího násilí, pramenící z naprosto nerovnoprávného postavení žen v oblasti. Velká část úrazů vzniká v souvislosti s tím, že základním pracovním nástrojem je zde mačeta. Kromě pracovních úrazů jsou však častá i zranění utrpěná v důsledku napadení. Další běžná zranění vyplývají z nehod při jízdě na motocyklech. Časté jsou otravy herbicidy nebo insekticidy, způsobené nikoliv nešťastnou náhodou, ale záměrným sebepoškozováním.

V oblasti je vysoký výskyt malárie a více jak 15 % obyvatel je nakaženo virem HIV. Setkali jsme se i s dalšími nemocemi jako je například brucelóza, tungiáza, nebo tyfus. V rámci mise jsem měla příležitost se zapojit do léčby vyše jmenovaných nemocí, úrazů a otrav.

Radostným momentem bylo narození krásného chlapečka.

 

habari – dobrý den

amatuko areka aogwette bororo? – Jak dlouho vás to bolí?

asama mone – otevřete pusu

kuneka – zavřete

tibwoboa – nebojte se

sogota – položte se

ororova – uvolněte se

kwaheri – nashledanou