CENÍK  VÝKONŮ  HRAZENÝCH  OSOBAMI,
V JEJICHŽ  ZÁJMU  SE   provádějí

  Kč
Vyšetření mimo ordinační hodiny na žádost pacienta 300,-
Odběr krve a vyšetření krevní skupiny na žádost pacienta 200,-
Aplikace nepovinného očkování   200,-
Telefon. konsultace v prac. dny 19-22 a v dny prac.volna 100,-
Vyšetření pro řidičský průkaz 
rozšířený ř. průkaz
500,-
150,-
Vydání zdravotního průkazu (potravinářského) 250,-
Potvrzení pro přijetí do předškolního zařízení
Každá další přihláška
150,-
á 50,-
Potvrzení pro studium SŠ, VŠ  150,-
každá další přihláška  100,-
Vyšetření pro sportovní akce, brigády, zaměstnání, práce s dětmi,
výjezdy do zahraničí
300,-
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na zotavovací akce 200,-
Potvrzení o osvobození od tělesné výchovy, odklad nástupu školní docházky 150,-
Výpis o zdravotním stavu pro lázně, léčebny, ozdravovny 200,-
Zpráva pro soud, pracovní, sociální úřady, pro adopci 250,-
Lékařská zpráva v cizím jazyce 400,-
Dotazník v cizím jazyce 300,-
Vystavení náhradního dokladu (očkovací průkaz) 200,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,-
Oznámení úrazu pro pojišťovnu (+ bolestné) 200,-
Omluvenka   50,-
STATIMOVÁ  VYŠETŘENÍ  NA  ŽÁDOST  PACIENTA
moč   50,-
CRP   150,-
Hemoglobin (anemie) 120,-
glykemie  50,-
streptest A (výtěr z krku)  300,-
plusoptix – vyšetření zraku 300,-
kopie zprávy 1 strana á 5Kč
biolampa  terapie 10 min á 50Kč